Soortenleningen.net

Online krediet

Er zijn de voorbije jaren heel wat nieuwe kredieten op de markt geïntroduceerd. Verschillende kredieten boden ons de mogelijkheid om erg kleine of juist erg grote bedragen te lenen terwijl andere kredieten er op hun beurt voor zorgen dat we over de mogelijkheid beschikken om op andere manieren een krediet aan te gaan. Vroeger was u immers verplicht om voor het afsluiten van een krediet een beroep te doen op een bank of kredietverstrekker bij u in de buurt. U moest een afspraak maken, uw plannen uit de doeken doen, een bewijs van inkomsten leveren, etc. Pas na enige tijd werd beslist of het krediet u al dan niet zou worden toegekend waardoor het behoorlijk lang kon duren alvorens u over het geleende geld kon beschikken. Tegenwoordig gaat, geld lenen een stuk eenvoudiger en sneller, mede dankzij de komst van het zogenaamde online krediet, zoals ook bij ABN Amro.

Wat is een online krediet?

Een online krediet is zoals de naam reeds enigszins laat vermoeden een krediet dat online wordt afgesloten. Het online afsluiten van een krediet brengt heel wat voordelen, maar ook nadelen met zich mee. Laat ons beginnen met de voordelen. Allereerst is het zo dat de termijn van aanvraag bij een online krediet doorgaans veel lager ligt dan bij een gewoon krediet. U heeft vooraf reeds een idee van welk krediet u wenst af te sluiten en u bent zich bewust van de documenten die u (digitaal of per post) dient aan te leveren aan de bank in kwestie. Op deze manier hoeft u geen lange afspraken te maken waarin u uiteenzet waar het krediet voor zal dienen, hoeveel u exact nodig heeft, etc. Alles wordt voorgesteld door middel van de documenten die u aan de kredietverstrekker overhandigt.

Goedkoper

Het tweede voordeel zit hem in de kostprijs van een online krediet. Wanneer we een online krediet gaan vergelijken met een gewoon klassiek krediet merken we immers maar wat vaak op dat deze aanzienlijk kan verschillen. Een bank heeft wat een online krediet betreft natuurlijk heel wat minder kosten (bijvoorbeeld op vlak van administratie, mankracht, etc.) en dat vertaalt zich in de intrest die op een lening in rekening wordt gebracht. De aangehaalde voordelen zijn voor veel mensen ruim voldoende om te kiezen voor een online krediet, maar welke nadelen zijn er nu precies aan verbonden? Eigenlijk is er slechts één belangrijk nadeel. Mensen die over onvoldoende kennis beschikken van de financiële wereld zullen er bijvoorbeeld niet snel voor kiezen om een online krediet af te sluiten. Zij missen immers het persoonlijk advies en contact van een financieel adviseur en dat weegt voor de meesten nog steeds niet op tegen de lagere kostprijs en de snellere afhandeling van de kredietaanvraag.

Lees ook andere blogs

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur