Soortenleningen.net

Onderhandse lening

In bepaalde gevallen is het voor u als mogelijke kredietnemer niet interessant om geld te lenen bij een bank. Het is een bekend gegeven dat banken echte ondernemingen zijn die met andere woorden steeds een bepaalde winst zullen willen maken. Wanneer u dan slechts nood heeft aan een klein geldbedrag lopen de kosten vaak te hoog op. Natuurlijk biedt een mini krediet u op dat vlak misschien wel een interessant alternatief, maar ook dergelijke leningen kosten vaak handenvol geld. We hebben het dan ook nog maar alleen over de kostprijs gehad en niet over de termijn van terugbetaling. Een klein bedrag lenen door middel van een mini lening wil immers ook zeggen dat u deze binnen de termijn van 30 dagen dient terug te betalen, iets wat lang niet voor iedereen mogelijk is.

Interessante oplossing onder de vorm van de onderhandse lening

Een onderhandse lening kan in bovenstaand geval een interessante oplossing bieden. Een onderhandse lening is een lening die wordt afgesloten zonder tussenkomst van een bank of financiële instelling. Als potentiële kredietnemer heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om een onderhandse lening af te sluiten bij een vriend of familielid. Het spreekt voor zich dat dit verschillende voordelen, maar ook nadelen met zich meebrengt. Het afsluiten van een onderhandse lening heeft bijvoorbeeld als voordeel dat de rente bijna zeker lager zal liggen dan bij een bank of andere financiële instelling. Sterker nog, in bepaalde gevallen kan iemand er zelfs voor kiezen om geheel rentevrij een onderhandse lening te verstrekken. Daarnaast is het ook zo dat de termijn waarop de lening dient te worden terugbetaald veelal veel langer is dan wanneer u bijvoorbeeld kiest voor een mini lening.

Wettelijk karakter van een onderhandse lening

Het grote probleem dat verbonden is aan een onderhandse lening zit hem in het wettelijk karakter. Een onderhandse lening kan perfect op legale wijze worden verstrekt en afgesloten, maar in de meeste gevallen is er geen enkele overeenkomst om op terug te vallen. Wanneer er zich met andere woorden problemen voordoen met het aflossen van de onderhandse lening of de kredietverstrekker opeens meer rente wil heeft u hier eigenlijk niets tegenin te brengen. Omwille van deze reden wordt het dan ook sterk aangeraden om steeds een schriftelijke overeenkomst voor de onderhandse lening op te maken. Velen kiezen er voor om uitsluitend mondelinge afspraken te maken bij het afsluiten of verstrekken van een onderhandse lening, maar we hoeven u niet te vertellen dat dit eigenlijk geen goed idee is. Een onderhandse lening is dus zeker en vast interessant, maar sluit ze enkel en alleen af door middel van een schriftelijke kredietovereenkomst.

Lees ook andere blogs

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur