Flexibel krediet

Eigenlijk is de financiële markt, althans het onderdeel dat zich richt op het verstrekken van kredieten, niet moeilijk te doorgronden. In principe bestaan er slechts twee soorten kredieten. Enerzijds is er het zogenaamde standaard krediet en anderzijds is er het flexibel krediet. Op zich verschillen beide kredieten in de basis niet zoveel. Ze zorgen er allebei voor dat u geld kunt lenen en ze moeten allebei op een zeker ogenblik zijn terugbetaald. Het verschil zit hem echter veelal in de manier waarop er van het krediet afgelost kan worden alsook in eventuele afwijkingen die ten opzichte van de kredietvoorwaarden plaats kunnen vinden. Een flexibel krediet staat u bijvoorbeeld toe om afgeloste bedragen terug op te vragen, iets wat bij een standaard krediet natuurlijk absoluut niet het geval is. Daarnaast zal een flexibel krediet u eveneens de mogelijkheid bieden om tussentijds meer af te lossen dan in de kredietovereenkomst werd opgenomen zonder dat u daarvoor een boete dient te betalen.

Flexibel krediet versus standaard krediet

Bovenstaande is meteen ook de reden waarom een bank u in eerste instantie altijd zal vragen aan welke eisen uw krediet moet voldoen. Wanneer u gewoon op zoek bent naar een krediet met een vaste maandelijkse aflossing en u er zeker van bent dat u aan de voorwaarden van het krediet kunt voldoen kiest u er beter voor om een gewoon standaard krediet af te sluiten. Wanneer u denkt dat u tussentijds meer kunt aflossen, maar de kans bestaat dat u een eerder afgelost bedrag toch terug op zult moeten vragen kunt u beter kiezen voor een flexibel krediet. In principe zijn de waarborgen die verstrekt moeten worden voor beide kredietvormen vrij gelijklopend. Wanneer u voor een flexibel krediet kiest onder de vorm van een effectenkrediet dient u natuurlijk wel in het bezit te zijn van een bepaalde specifieke belegging bij de bank waarbij u het krediet wenst af te sluiten.

De nadelen van een flexibel krediet

Een flexibel krediet heeft dus heel wat voordelen te bieden, maar toch mag u als kredietnemer niet blind zijn voor de nadelen die een dergelijk krediet met zich meebrengt. Wanneer u kiest voor een flexibel krediet onder de vorm van een doorlopend krediet zult u bijvoorbeeld snel de woorden “doodlopend krediet” horen vallen. Daar u er bij een standaard krediet altijd zeker bent dat het geleende bedrag op een bepaalde datum volledig is terugbetaald is dat bij een flexibel krediet immers niet het geval. Als laatste is het ook zo dat de intrest welke u zult moeten betalen op een flexibel krediet veel hoger ligt dan op een gewoon standaard krediet. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het ontbreken van zogenaamde boetes die bij een standaard krediet worden aangerekend van zodra er wordt afgeweken van de kredietvoorwaarden.